Samen met ons creëert u oplossingen in plaats van nieuwe vragen.

Nieuwsgierig?
Bel ons op 0413 366005 of neem rechtstreeks contact op met een van onze adviseurs..

Leiderschap

Wat is leiderschap?

Leiderschap gaat over het beïnvloeden van anderen om hen iets te laten doen wat ze uit zich zelf niet zouden doen. Het gaat altijd om de interactie tussen degenen die de leiding krijgen en degenen die leiding geven, om de relatie tussen mensen en om wederzijdse invloed. Een leider die eenzijdig wil proberen om het gedrag van anderen naar zijn of haar hand te zetten, zal meestal falen.

 

De activiteiten en het samenspel tussen leiders en volgers zijn gericht op het realiseren van resultaat. Dat kunnen concrete doelen zijn of het kan gaan om het realiseren van een aanlokkelijk toekomstbeeld. Leiderschap betekent ook het realiseren van verandering. Het gaat in ieder geval niet om het handhaven van de status quo.

 

Leiderschap is niet gebonden aan een formele rol of een formele positie. Dat betekent dat je als ondernemer niet “automatisch” een leider bent, maar als ondernemer moet je wel leiderschap tonen.

 

Hoe zorg ik als leider voor blijvende resultaatverbeteringen?

We leven in een turbulente tijd, waarin de enige zekerheid lijkt te bestaan uit verandering. In een hoog tempo doen zich nieuwe kansen en bedreigingen voor. Als je door verandering een blijvende verbetering van je resultaten wilt behalen, zul je een wijziging moeten aanbrengen in de organisatiecultuur. Veel organisaties worstelen om tot de noodzakelijke verandering te komen. Het lukt ze maar niet om die cultuuromslag te bewerkstellingen.

 

Hoe breng ik mijn organisatiecultuur in beeld?

Met het model van de concurrerende waarden kun je de organisatiecultuur goed in beeld brengen. Het model bestaat uit twee dimensies – een verticale en een horizontale – hetgeen vier kwadranten oplevert. Aan de ene kant staat externe gerichtheid en differentiatie versus interne gerichtheid en integratie. Aan de andere kant staat stabiliteit en beheersbaarheid versus flexibiliteit en vrijheid van handelen. Met het model wordt een indeling in vier organisatieculturen gemaakt, die aangeven hoe een bedrijf functioneert: familiecultuur, hiërarchische cultuur, marktcultuur of adhocratiecultuur. De meeste organisaties ontwikkelen een dominante cultuur stijl. Er zijn maar heel weinig organisaties met één cultuurtype. Er is geen ideale cultuur voor alle organisaties. Het domein waar een organisatie in actief is, vraagt om een bepaalde cultuur, waarbij in een bepaalde context de ene cultuur beter werkt dan de andere.

 

Wat heeft organisatiecultuur te maken met leiderschap?

Elk kwadrant of elke organisatiecultuur vraagt om een specifieke leiderschapsrol. Deze rollen zijn: mentor, stimulator, innovator, bemiddelaar, controleur, coördinator, producent en bestuurder. Bij iedere rol horen meerdere vaardigheden.

 

Een ondernemer heeft vaak één voorkeurstijl en/of een beperkt aantal stijlen ontwikkeld. Dit is echter niet toereikend om succesvol te zijn.

 

Het is zeer uitdagend om alle rollen als leider in te kunnen zetten. Het vraagt om het vermogen om vaardigheden en gedragingen juist te kunnen inzetten en het vermogen om op basis van kennis tegengestelde rollen zo in te zetten dat ze als geïntegreerde strategie tot een beter resultaat leiden.

 

Ben jij een ambitieuze ondernemer?

Veel ondernemers hebben moeite met het innemen van de (juiste) leiderschapsrol. Mede omdat de (gewenste) organisatiecultuur niet duidelijk is. Daardoor blijven kansen liggen en worden ambities niet gerealiseerd. Bij Flamma zijn we gespecialiseerd in cultuurveranderingen met daarbij de leiderschapsrol van de ondernemer. Neem vrijblijvend contact met ons op, we helpen je graag!

 

 

Geschreven door: Angelique Tukker